UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

 SP ZZOZ w Żurominie

Misja SP ZZOZ w Żurominie brzmi:


 „Ciepło naszych rąk, czułość naszych serc i otwartość naszych głów

ofiarujemy wszystkim potrzebującym”


SZPITAL W ŻUROMINIE 

W 10 -CE NAJLEPIEJ ZARZĄDZANYCH SZPITALI W POLSCE

IMG 3552

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Szpital w Żurominie znalazł się w 10-tce najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce. Zestawienie obejmuje „Liderów zarządzania. Najlepiej zarządzanych szpitali publicznych według BFF Banking Grup” w kategorii „Szpitale z kontraktem z NFZ: od 20 do 99 mln zł.”.

IMG 8224

 Celem rankingu jest ocena placówek medycznych i wyłonienie w drodze konkursu najlepszych szpitali pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.


IMG 3433

Kapituła rankingu uzasadniając swój wybór wskazała, że nagrodzone szpitale wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Wydarzenie to było doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji na temat przyszłości oraz rozwiązań, które mogą poprawić działanie szpitali.

IMG 3411

 

To niewątpliwie duży sukces dla SPZZOZ w Żurominie, gdyż ranking „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”, organizowany jest we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. Jest to projekt mający na celu promocję najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze i finansowe.

folder str tytul

Link do folderu

 

 

OD DNIA 16.03.2020 R. REJESTRACJA DO PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
W SPZZOZ W ŻUROMINIE ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE.

PORADNIA OGÓLNA DLA DOROSŁYCH ORAZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

TEL. 23/ 657 22 08  lub  23/ 657 22 01 WEW. 396

 ORAZ  TEL. KOM. 782 749 812

                                    532 101 724

 

 PORADNIA OGÓLNA DLA DZIECI:

TEL. 23/ 657 22 01 WEW. 381

ORAZ  TEL. KOM. 538 817 121

 

INFORMACJA

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? sprawdź gdzie zadzwonić i gdzie się zgłosić.

 

Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem NIGDY NIE powinniśmy się zgłaszać na NPL ani do Izby Przyjęć. To są miejsca, gdzie może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, to:

1. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, tel. 23/ 65 72 217 lub 502 530 980;

2. Zgłoś się do szpitala zakaźnego (najblizszy w Ciechanowie, tel. 23/ 67 30 340) ;

3. Zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

 

Pamiętaj, NIE ZGŁASZAJ SIĘ NA IZBĘ PRZYJĘĆ ani na NPL. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny

 

1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

2. Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

3. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

4. Nie zbliżaj się do osób chorych.


 

 

 

logo-szpital4Z/PJ-01/03

 

 

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

„Ciepło naszych rąk , czułość naszych serc i otwartość naszych głów

ofiarujemy wszystkim potrzebującym"

 Misja:

Misją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie jest świadczenie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz pomocy doraźnej dla dobra i zadowolenia pacjenta.

Wizja:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zmierza do doskonałości w zakresie świadczonych przez siebie usług, poprzez ciągły rozwój kadry medycznej i wykorzystanie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i diagnostycznego.

Dla wypełnienia Misji i osiągnięcia Wizji przyjęliśmy Politykę Jakości, którą realizujemy poprzez:

 1. Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności personelu za jakość świadczonych usług  w zakresie potrzeb i oczekiwań pacjentów.
 2. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz jej ustawiczne kształcenie, poprzez udział w różnych formach kształcenia, zapewniających nowoczesne metody leczenia i diagnozowania.
 3. Zapewnienie stosownej infrastruktury tak, aby zapewnić pacjentom bezpieczne warunki leczenia i diagnozowania.
 4. Wyposażenie pracowni diagnostycznych w nowoczesny i najwyższej jakości sprzęt w celu zachowania wysokiego standardu udzielanych świadczeń.
 5. Ustawiczny rozwój Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie w zakresie świadczonych usług, ku zadowoleniu pacjentów poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.


 

 

Przyjęta tu Polityka Jakości zmierza do doskonalenia przyjętego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001:2015.          

 

Żuromin dn.28.08.2019r.                                                                  Dyrektor Zbigniew Białczak  

 

                                                                         

 

 

 

 

 SP ZZOZ działa na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654)

 

Prowadzenie procesu leczenia w szeroko rozumianym zakresie SP ZZOZ w Żurominie realizuje poprzez świadczenie pomocy zdrowotnej na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie badań lekarskich podmiotowych i przedmiotowych;
 • udzielanie porad lekarskich, w tym porad specjalistycznych;
 • szeroko rozumiane leczenie;
 • badania i terapię psychologiczną;
 • rehabilitację leczniczą;
 • opiekę nad kobietą z ciążą zagrożoną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
 • prowadzenie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej;
 • pielęgnację chorych;
 • pielęgnację i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
 • opiekę paliatywną;
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i promocję zdrowia;
 • zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Podstawowym zadaniem SP ZZOZ w Żurominie jest przede wszystkim podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie innych działań wynikających z procesu leczenia. Są one realizowane poprzez:

 • prowadzenie działalności stacjonarnej obejmującej podstawową i specjalistyczną opiekę szpitalną;
 • działalność ambulatoryjną obejmującą specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz diagnostykę medyczną i rehabilitację;
 • świadczenie pomocy doraźnej przez Izbę Przyjęć.

 

Cele, o których mowa powyżej Szpital realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie i współpracę z:

 • innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 • placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytucjami naukowo-badawczymi;
 • samorządami zawodów medycznych;
 • organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi;
 • instytucjami pomocy społecznej;
 • administracją rządową i samorządową.

Beneficjentami usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, leczenia i rehabilitacji są:

 • osoby zamieszkałe na obszarze działania Szpitala;
 • osoby zamieszkałe poza obszarem działania Szpitala, zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia;
 • osoby objęte oddzielną umową.

 •