Bukmacher Mostbet com z Polski to Twój niezawodny towarzysz w zakresie rozrywki online i usług bukmacherskich! Tutaj masz możliwość wygrania dużych pieniędzy w zakładach sportowych i kasynach online z wysokimi kursami. Ponadto możesz cieszyć się naszymi bonusami i ofertami specjalnymi, darmowymi zakładami, darmowymi spinami i szybkimi wypłatami. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do najlepszych gier i zakładów w naszej aplikacji mobilnej!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Karta praw pacjenta

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia na poziomie, jaki zapewniają działania w dziedzinie prewencji i opieki zdrowotnej oraz do wykorzystania wszystkich możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu zdrowia.
 2. Każdy ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych.
 3. Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia, rokowaniu oraz prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pacjent ma również prawo do upoważnienia osoby trzeciej do dostępu do informacji i do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia- upoważnienie to skuteczne jest również po śmierci pacjenta.
 4. Pacjent ma prawo do wszystkich konsultacji specjalistycznych wynikających ze stanu jego zdrowia i dodatkowych na prośbę pacjenta – po pokryciu ewentualnych kosztów z tym związanych.
 5. W momencie przyjmowania do Szpitala Powiatowego w Żurominie pacjent powinien poznać z imienia i nazwiska osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nim, uzyskać informacje o ich statusie zawodowym, a także zapoznać się z przepisami i zwyczajami , które będą kształtować jego pobyt i leczenie.
 6. Warunkiem wstępnym dla jakichkolwiek działań medycznych jest świadoma zgoda pacjenta.
 7. Jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażenia swej woli, a konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna, należy zakładać zgodę pacjenta, o ile wcześniej nie wyraził on swojej woli w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do odmówienia zgody w danej sytuacji.
 8. Pacjent ma prawo nie zgodzić się lub wstrzymać działania medyczne, ale następstwa odmowy lub wstrzymania leczenia powinny być starannie objaśnione pacjentowi. Decyzja pacjenta powinna zostać potwierdzona jego własnoręcznym podpisem pod stosowną adnotacją w dokumentacji medycznej.
 9. Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do zaopatrzenia w leki i materiały medyczne oraz do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjent ma prawo do otrzymania osobistej bielizny szpitalnej i środków higieny osobistej.
 10. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz – prawo to może być ograniczone tylko ze względów epidemiologicznych.
 11. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu, a w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w jego odczuciu zagrożenie życia, aby szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwił z nimi osobisty kontakt.
 12. Pacjent ma prawo żądać, aby personel szpitala umożliwił mu wyrażenie ostatniej woli w obecności dwóch wiarygodnych świadków lub w obecności notariusza.
 13. Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych oraz do tajemnicy informacji z nim związanych.
 14. Pacjent ma prawo zastrzec, aby nie pobierać z jego narządów, tkanek lub komórek. Jeżeli takiego zastrzeżenia nie ma, dopuszcza się pobranie ze zwłok narządów, tkanek lub komórek do celów leczniczych.
 15. Pacjent zmarły w szpitalu ma prawo do bezpłatnego przygotowania zwłok do pochówku tj. wykonania toalety pośmiertnej.
 16. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może:
  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, a następnie do Dyrektora SPZZOZ w Żurominie;
  • zwrócić się do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta SPZZOZ Żuromin: mgr Anieli Skierkowskiej, tel. 23 657 22 01 w. 393. Pacjenci przyjmowani są od pon. do pt. od godz. 8:00 do 14:00. Po wcześniejszym umówieniu się mogą być przyjęci w godzinach późniejszych;
  • w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę Społeczną przy SPZZOZ w Żurominie, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi zakład;
  • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych;
  • skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania przez SPZZOZ w Żurominie lub osobę wykonującą zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu cywilnym.

   

  Dokumenty do pobrania:

   WZÓR OŚWIADCZENIA